Interdyscyplinarna konferencja naukowa Forum Młodych „Quo vadis artysto?”

konferencja

08-06-2017 / godz. 11.00miejsce: Barczewo, Skarbiec Kultury Europejskiej
organizatorzy: Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w BydgoszczyQuo vadis artysto? – w 140. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci wielkiego patrioty Feliksa Nowowiejskiego

Interdyscyplinarna Konferencja naukowa Forum Młodych „Quo vadis artysto?” na temat twórczości Nowowiejskiego w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych oraz związków z literaturą przełomu XIX i XX wieku

kierownictwo naukowe dr Anna Szarapka

program:
11.00-11.15 Otwarcie Forum Młodych
Feliks Nowowiejski – Rota, sł. M. Konopnicka
11.15-12.00 Feliks Nowowiejski - od niemieckiego romantyzmu do polskiej tradycji narodowej - dr Ilona Dulisz
12.00-12.45 „Na styku – tło historyczne stosunków polsko-niemieckich w czasach Feliksa Nowowiejskiego na Warmii, w Wielkopolsce i na Pomorzu”
1. Germanizacja w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prowincji Poznańskiej) – opór kulturowy Polaków
2. Powstanie Wielkopolskie – prawdziwie udany zryw w kolebce polskiej państwowości
3. Kultura na styku – XX-lecie międzywojenne na ziemiach zachodniej Rzeczpospolitej
4. Okupacja – koszmar II wojny w Generalnym Gubernatorstwie i w Kraju Warty – porównanie.
Prelegenci - uczniowie PZSM w Bydgoszczy przygotowani przez Zbigniewa Kruszyńskiego: Maria Peplińska, Edyta Chmielewicz, Michał Dzięcioł, Michał Goliński
13.00-13.45 Literatura w twórczości Feliksa Nowowiejskiego
Prelegenci - uczniowie PZSM w Bydgoszczy, przygotowani przez Joannę Tokarewicz: Julia Bojarowicz, Małgorzata Ciastoń, Edyta Chmielewicz, Natalia Rogalska, Paulina Szews
13.45-14.15 Feliks Nowowiejski - artysta i wychowawca w refleksji Jana Boehma - dr Anna Szarapka

Koncert utworów Feliksa Nowowiejskiego
program:
Feliks Nowowiejski - Parce Domine, Christe Rex
wyk. Chór Mieszany Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych pod dyrekcją dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej, prof. AM w Gdańsku,

Feliks Nowowiejski - Borowiak
wyk. Matylda Cierzniakowska przygotowana przez Małgorzatę Kamrowską

Feliks Nowowiejski - Baśń
wyk. Aleksander Misiak przygotowany przez Małgorzatę Kamrowską

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

powrót do listy drukuj