Feliks Nowowiejski. Król Wichrów odpomniany

publikacja

08-11-2017 / godz. 06.00wydawca: Fundacja Tygodnika Powszechnego
redakcja: Jakub Puchalski


Dodatek "Tygodnika Powszechnego" nr 46/2017, prezentuje odświeżony portret Feliksa Nowowiejskiego: późnego romantyka, jednego z najwybitniejszych polskich symfoników, twórcy zarazem narodowego i kosmopolitycznego. Ten pełny, skomplikowany obraz przykryje to, co dotąd głównie kojarzyło się z Nowowiejskim (przede wszystkim nieustanne propagowanie swych idei poprzez możliwie masowy ruch chóralny), i pozwoli zobaczyć autora „Roty” w prawdziwszym, pełniejszym i – dzięki jakości jego dzieła – o wiele ciekawszym świetle. Portret ten jest zarazem kompendium i przewodnikiem po Nowowiejskim „odzyskanym” – wśród autorów znajdą się osoby, które poświęcają mu od dawna uwagę jako badacze lub wykonawcy.

Feliks Nowowiejski. Król Wichrów odpomniany

In statu nascendi | JAKUB PUCHALSKI
Nieczęsto zdarza się możliwość uczestniczenia w narodzinach twórcy – zwłaszcza jeśli od jego śmierci mija 70 lat. Paradoks? Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego były ich pełne.

Polska droga | IWONA FOKT
Feliks Nowowiejski przyszedł na świat w miejscu szczególnym i w szczególnym czasie. Na Warmii – pograniczu kulturowym, w 1877 roku.

Felix nieszczęsny | MARCIN GMYS
Stwierdzenie, że w końcu lat 30. XX wieku Nowowiejski wysunął się na czoło ówczesnych kompozytorów w Polsce, wzbudzi zapewne opory, ale ma ono silne pokrycie w partyturach.

Nowowiejski na CD. Wybór | Jakub Puchalski

Dwa wieki romantyzmu | MARCIN TRZĘSIOK
Twierdzi się, że tylko epigoni nie zauważyli zmiany dekoracji na scenie dziejów. W tle działa przyjęty schemat postępu i jego pochodna: opozycja kiczu i awangardy.

Wirtuoz, improwizator,kompozytor | JERZY KUKLA Nawet najwięksi oponenci Nowowiejskiego w polskim środowisku nie mieli wątpliwości, że w dziedzinie organów jego wielkość jest bezdyskusyjna.

Pieśń ujdzie cało | DOROTA KOZIŃSKA
Droga do polskości Nowowiejskiego zaowocowała nie tylko „Hymnem dla Polaków za granicą”, ale też ogromną liczbą pieśni chóralnych, które pomagały odzyskać tożsamość innym.

Na pulpicie | JAKUB PUCHALSKI
Obok organów dla Nowowiejskiego najważniejszym środkiem wypowiedzi była orkiestra. Lecz właśnie orkiestrowa twórczość Nowowiejskiego była dotąd najsłabiej dostępna. I najsłabiej znana.

Nieodpłatna wersja elektroniczna dostępna jest:

powrót do programu