Bracia, siostry posłuchajcie! - miniatura

Bracia, siostry posłuchajcie!

9 stycznia 2018

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza na koncert polskich kolęd i pastorałek w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego na chór mieszany a cappella. Koncert odbędzie się 20 stycznia 2018 roku w Krakowie.

Minione dwa lata upłynęły pod znakiem Feliksa Nowowiejskiego – w 2017 roku obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin, a w 2016 – 70. rocznicę śmierci kompozytora. W związku z tymi rocznicami Polskie Wydawnictwo Muzyczne prowadziło prace nad wydaniem i popularyzacją dzieł kompozytora. Wśród przygotowywanych publikacji znalazły się także opracowane przez Nowowiejskiego Kolędy i pastorałki na chór mieszany a cappella w postaci przeznaczonego do wykonań wydania nutowego oraz nagrania na płycie CD. Z tej okazji PWM zaprasza na koncert, który obędzie się 20 stycznia o godzinie 18.30 w Kościele Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo w Krakowie. Wystąpi Chór Insieme pod batutą Moniki Bachowskiej.

Bracia, siostry posłuchajcie to tytuł jednej z kolęd opracowanych przez Nowowiejskiego i hasło przewodnie koncertu, podczas którego zabrzmią wybrane kolędy w autorskim opracowaniu kompozytora pochodzące z trzech różnych zbiorów: kolekcji 12 kolęd na chór mieszany, wydanej w 1923 roku, Śpiewnika gwiazdkowego op. 5 nr 5 opublikowanego w 1929 roku oraz Śpiewnika górnośląskiego, wydanego w 1923 roku, który Nowowiejski dedykował „Kochanym Braciom Górnoślązakom”. Wieczór zakończy Hymn Bożego Narodzenia (data publikacji nieznana). Podczas koncertu o kolędach opowie redaktorka ich wydania nutowego – dr Anna Ryszka-Komarnicka.

O kolędach
Sposób opracowania kolęd przez Nowowiejskiego odznacza się wyraźnym artystycznym zacięciem. Linia melodyczna bywa znacząco urozmaicona w stosunku do prostego pierwowzoru, znanego choćby z popularnych śpiewników, a jej prowadzenie nierzadko wędruje z najwyższego głosu do niższych. Zdarzają się niełatwe imitacyjne wejścia głosów, dialogowanie między głosami (lub ich parami), efekty echa, zestawianie mniejszej obsady z odcinkami śpiewanymi przez tutti (cały chór).
Anna Ryszka-Komarnicka

CHÓR INSIEME (wł. razem)
Krakowski chór mieszany, który rozpoczął działalność we wrześniu 2015 roku pod kierownictwem dr hab. Moniki Bachowskiej. Insieme sięga po literaturę chóralną od renesansowej po współczesną, prezentując słuchaczom różnorodne style i formy muzyki a cappella oraz wokalno-instrumentalnej. Przy wielu projektach zespół współpracuje z Młodzieżową Orkiestrą Kameralną Fresco Sonare oraz artystami takimi jak: Ewa Rytel, Michał Białko, Mirosław Herbowski, Dariusz Micorek, Janusz Pater, Barbara Lewicka Wójcik, Magdalena Niedbała-Solarz, Anna Noworzyn, Antonina Ruda, Donata Zuliani, Paweł Brożek, Maciej Gallas, Robert Kaczorowski, Marek Opaska, Jan Szurgot, Stanisław Welanyk. W drugiej połowie września 2017 roku zespół zrealizował nagrania do dwóch płyt: Cicha noc: Koncert kolęd Macieja Małeckiego (wyd. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”) oraz René de Boisdeffre: Choral Works (World Premiere Recording, wyd. ActePréalable). Członkami chóru są uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz chórzyści amatorzy z wieloletnim doświadczeniem. Insieme od początku istnienia działa pod patronatem Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

MONIKA BACHOWSKA
Dyrygent, chórmistrz, pedagog. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, a w 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura na UMFC w Warszawie. Pracuje z chórami i orkiestrami – dziecięcymi, młodzieżowymi, zawodowymi. Jako śpiewaczka i dyrygentka w latach 1998–2011 współpracowała z Chórem Polskiego Radia w Krakowie. Monika Bachowska czterokrotnie otrzymała tytuł „Najlepszego Dyrygenta Festiwalu” – na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych Nyíregyháza (Węgry, 1999 i 2002) oraz na Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych w Będzinie (2001 i 2011). Od 1998 roku prowadzi Młodzieżową Orkiestrę Kameralną Fresco Sonare, wykonując kompozycje różnych epok oraz gatunków muzycznych, a od 2015 – Chór Kameralny Insieme. W 2008 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, a w 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od października 2017 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

O płycie
Na płycie znalazły się wszystkie opracowane przez Feliksa Nowowiejskiego kolędy i pastorałki na chór mieszany a cappella. Kolejność nagrań odpowiada układowi w wydaniu nutowym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
CD zawiera kolędy z trzech różnych zbiorów. Pierwszy z nich to 12 kolęd na chór mieszany, wydany w oficynie Gebethnera i Wolffa w 1923 roku. Druga kolekcja – Śpiewnik gwiazdkowy op. 5 nr 5 dedykowany rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego, Stanisławowi Dobrzyckiemu – opublikowana została w 1929 roku przez „Księgarnię Polską” Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie i zawiera piętnaście kolęd. Całość dopełniają trzy stare kolędy śląskie z wydanego przez Gebethera i Wolffa w 1923 roku Śpiewnika górnośląskiego, który Nowowiejski dedykował „Kochanym Braciom Górnoślązakom” oraz Hymn Bożego Narodzenia (data publikacji nieznana).
Anna Ryszka-Komarnicka

F. Nowowiejski, Dzieła chóralne. Kolędy i pastorałki na chór mieszany a cappella, Chór Insieme, dyrygent: Monika Bachowska, PWM, DUX 2017.

drukuj